April blir viktig i forhandlingene

Svelvik, Hurum og Drammen har nå jobbet med politisk platt. I april utvides forsamlingen, da også Eiker-kommunene blir med for å se om de ønsker å forhandle. Videre vil Lier bisitte og Sande lurer også på om de skal delta i noen av prosessene som foregår hos naboene.

I denne forbindelsen arrangeres det et seminar på Holmsbu, for å kunne romme alle deltagerne. Seminaret vil foregå 18-19 april, fra lunsj til lunsj. Da 1 vil dreie seg om diskusjon om framtidens utfordringer for de ulike kommunene. Dag 2 vil dreie seg om forhandlinger om politisk plattform. Her vil deltagerne kunne velge om de vil delta eller være observatører.

Les mer her: en side om kommunereform

Den politiske plattformens siste utkast finner du her: referater møter

Drøftinger med Svelvik og Hurum

11 mars hadde Svelvik og Drammen et drøftingsmøte, hvor Hurum var tilstede på deler av møtet. Hurum ønsker å forhandle med Svelvik/Drammen+  på ene siden og Asker/Røyken? på andre siden, for deretter å legge fram en anbefalt løsning til folkeavstemming 9 mai.

Prosessen videre vil omhandle nytt forhandlingsmøte 16 mars med Hurum, Svelvik og Drammen. Samme dag vil det avholdes informasjonsmøte om prosessen med Nedre Eiker, Lier og Øvre Eiker. Det planlegges i tillegg et seminar 18-19 april.

Følge prosessen i detalj her.

Drøftinger med Svelvik

Jobben med å lage en ny kommune fortsetter. Utkast til den politiske plattformen ble diskutert på et møte 11 februar. Det ble enighet om å endre formatet, så det er enklere for andre kommuner å kaste seg på. Jobben med det nye formatet begynner nå, og forhandlingsutvalgene setter seg sammen for å jobbe med det 11 mars.

Arbeidsgiverpolitikk er viktig og før drøftingene fikk vi innledninger som gjorde at vi lærte mer om hvordan vi skal bygge en ny kommune innenfor gjeldende regler. Vi fikk også gode tips av prosjektrådmann i nye Sandefjord kommune, Gudrun Grinaker.

Les mer om foredragene her

Studietur om demokrati

Politikere, ansatte og tillitsvalgte fra Svelvik, Drammen, Lier og Hurum drar til Danmark på studietur i slutten av januar. Lokaldemokrati står på agendaen, og siden Danmark allerede har gjennomført en kommuenreform, kan vi høste erfaringer fra dem som har klart å styrke demokratiet i større kommuner.

Kommunene Holbæk og Gentoft møter oss. Vi skal lære både om hvordan engasjere enkeltmennesker og hvordan bygge nærdemokrati for å få hele kommunen til å delta.

Se programmet her. Program studietur